Please fill all required fields
    Bérleti díj kalkulátor - 2022
  © 2022 Soltész Nóra - Minden jog fenntartva.
    Ez a táblázat segít Önnek kiszámítania a bérbeadott ingatlan adóját. Kétféle adózás közti különbséget kiszámoljuk.
    Ebből eldönthető, hogy mely adózási mód a kedvezőbb.
    Bevételek (éves)    
    Bérlei díj bevétel  
    Közös költség címén kapott összeg  
    Közüzemi szolgáltatásért fizetett díj  
    Fix összegű költségtérítés bevétele  
    Összes bevétel (éves)  
    Kiadások, költségek (éves)    
    Tulajdonos által fizetett közös költség  
    Közüzemi szolgáltatóknak fizetett díj  
    A szolgáltató átalányt, vagy fogyasztást számláz? Válassz!!
    Bérbeadó által bérelt ingatlan díja (1) megjegyzés
    Berendezések javítási költsége  
    Értékcsökkenés (ingatlanra) (2) megjegyzés
    200 eFt alatti eszközök értéke (3) megjegyzés
    Összes kiadás (éves)  
    Jövedelem megállapítása    
      Tételes költség elszámolás 90% adóalap
    Bevétel
    Kiadások 0
    Adóalap
    SZJA
    (1) A bérbeadó levonhatja a lakás bérbeadásából származó bevételéből az általa más településen bérbevett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett, 90 napot meghaladó bérleti díját. A bérbevett lakás lehet külföldi is.
    (2) Az ingatlan eredeti vételárának és a felújítás igazolt összegének 2 %-a évente (365 napra). Ezt időarányosan kell kalkulálni.
    (3) Kizárólag a bérbeadáshoz használt eszköz vonható le.
     
  Powered By SpreadsheetConverter